เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  การแทรกภาพประกอบเนื้อหา
 
ในส่วนการเขียนเนื้อหาทั้งจาก ข่าวสาร บทความ เนื้อหา จากส่วนแก้ไข WYSIWYG ทำได้สะดวก


โดยคลิกไอคอน แทรกภาพ
  จะปรากฎหน้าต่างสำหรับจัดการภาพ


ส่วน กลุ่ม แสดงรายการโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ภาพ เลือกได้ตามประเภทจัดเก็บ
ส่วน รูปภาพ แสดงรายการไฟล์รูปภาพที่มีอยู่ในแต่ละกลุ่ม
ส่วน แสดงตัวอย่าง  แสดงผลรูปภาพที่เลือกสำหรับนำไปใช้งาน
ปุ่ม เลือก นำภาพที่เลือกไปประกอบในเนื้อหา
ปุ่ม ลบ ลบภาพที่เลือกทิ้ง

ส่วน อัพโหลดภาพ สำหรับนำภาพบนเครื่องไปใส่ในเนื้อหา โดยคลิก Browse.. ้เลือกไฟล์ภาพบนเครื่อง แล้วคลิก อัพโหลด เพื่อส่งภาพไปไว้บนเว็บ

ทั้งหมดคือส่วนในการนำภาพเข้ามาประกอบเนื้อหาได้สะดวก


นอกจากนี้ยังสามารถคลิกปุ่ม คุณสมบัติภาพ เพื่อตั้งค่าเกี่ยวกับภาพเพิ่มเติม


เช่น ใส่เส้นขอบ กำหนดตำแหน่ง ย่อ-ขยาย เป็นต้นหน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com