เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  จัดตำแหน่งภาพจาก WYSIWYG
 


ภาพ 1


เราสามารถใช้คำสั่งจัดกึ่งกลาง โดยเลือกภาพ คลิกคำสั่ง  กึ่งกลาง
แต่จะจัดทั้งย่อหน้า ให้คลิกไปที่ สลับสู่โหมด HTML โค๊ดจะเป็น


<P align=center> <IMG src="/images/cinim-015.jpg"><BR>ภาพ 1<BR><BR>ทดสอบแทรกภาพ แบบที่ 1 </P>

ให้ตัดคำสั่ง </P> ไปแทรก ไว้หยุดไว้ ป้องกันการจัดกึ่งกลางทั้งย่อหน้า
<P align=center> <IMG src="/images/cinim-015.jpg"><BR>ภาพ 1  </P>
<BR><BR>ทดสอบแทรกภาพ แบบที่ 1วิธีที่ 2 ใช้ตางรางเป็นตัวกำหนดโครงสร้าง โดยสร้างตารางจากคำสั่ง  สร้างตาราง
คำสั่งนี้เราสามารถแทรกภาพในตาราง และสั่งกึ่งกลาง ซ้าย ขวา ได้โดยไม่ต้องแก้โค๊ดเพิ่มเติม


ภาพ 1ซึ่งการใช้ตารางวางโครงสร้างเป็นส่วนที่สะดวกที่สุด

 

 
หน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com