เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  แก้ไขภาพขาวดำ
 

าพในส่วนต่างของระบบ ธีมส่วนใหญ่จะกำหนดไว้เป็นสีขาวดำ จะมีสีเมื่อนำเมาส์วางเหนือภาพสีจึงเป็นปกติ
หากต้องการเปลี่ยนไม่เรียกใช้ สามารถแก้ไขได้โดย
เข้าไปแก้ไขที่ไฟล์ styles.css ของธีมที่ใช้งานอยู่ขณะนั้น themes/ธีม/styles.css 
ในส่วนของ gallery img

.gallery img {
 border: 1px solid #89959B;
 filter: gray;
}

แก้ไข filter: gray กำหนดสีไว้เป็นขาวดำ เปลี่ยนเป็น filter: none ก็จัดการส่วนนี้ได้แล้ว

.gallery img {
 border: 1px solid #89959B;
 filter: none;
}

 
หน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com