เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  ใช้งาน-จัดการเว็บบอร์ด
 

ในหน้าหลักเว็บบอร์ดประกอบด้วย

แสดงจำนวนกระทู้ทั้งหมด ค้นหากระทู้ แสดงรายการกระทู้กำหนดไว้ที่หน้าละ 20
ชื่อผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้อ่าน และผู้ตอบ
ปุ่ม"ตั้งกระทู้" สำหรับตั้งกระทู้ใหม่


ในหน้ารายละเอียดกระทู้ ประกอบด้วย

- แสดงข้อความ วันเวลา ของผู้แสดงความคิดเห็น และข้อมูลของบุคคลนั้น (เฉพาะสมาชิก สมาชิกสามารถใช้ภาพแทนบุคลิกได้ (avatars)  ลายเซ็นแนบท้ายความเห็น จำนวนความเห็นทั้งหมด วีนที่สมัคร ที่อยู่)
- ปุ่มคำพูด : สำหรับอ้างข้อความของความเห็น เพื่อง่ายในการตอบประเด็น
- ปุ่มแก้ไข (สมาชิก & ผู้ดูแล) : สมาชิกสามารถแก้ไข-ลบข้อความของตัวเอง  ผู้ดูแลแก้ไข-ลบได้ทุกความเห็น
- ปุ่ม PM : Private Messages (เฉพาะสมาชิก)  : สำหรับส่งข้อความส่วนตัวถึงสมาชิกคนนั้น


ตัวเลือกผู้ควบคุม (สำหรับผู้ดูแล) เป็นส่วนในกาจัดการกระทู้คือ

- ลบกระทู้ : ลบกระทู้และความเห็นออกจากระบบ
- ปิดกระทู้(Lock) : กำหนดปิดไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้และเปิดกระทู้(Un-Lock) เพื่อกลับสู่สถานะปกติ
- กำหนดเป็นกระทู้ติดหมุด (Sticky) : กำหนดให้กระทู้อยู่ด้านบนสุดเพื่อให้เห็นเด่นชัด และ ยกเลิกกระทู้ติดหมุด  (Non-Sticky)  เพื่อให้กระทู้กลับสู่สถานะปกติ


แบบฟอร์มตั้งกระทู้และตอบ จะมีส่วนใช้งานคือ


- หัวข้อ :  กรอกหัวข้อที่จะถาม
- ข้อความ : รายละเอียดคำถาม
- BBCode สำหรับใส่คำสั่ง HTML ในข้อความ เช่นตัวหนา ลิงค์เว็บ ลิงค์ภาพ code แทรกคำสั่งโปรแกรม เลือกสีฟอนต์ และ ไอคอนยิ้มแทนอารมณ์
- ชื่อ : กรอกชื่อเฉพาะบุคคลทั่วไป
- ตัวเลือก :
  กำหนดเป็นกระทู้ติดหมุด (เฉพาะผู้ดูแล) : กำหนดให้กระทู้อยู่ด้านบนสุด
  ปิดการทำงานไอคอนยิ้มในข้อความนี้ : ไม่ใช้งานไอคอนยิ้ม
  แสดงลายเซ็นในข้อความนี้  (เฉพาะสมาชิก) : เลือกแสดงๆลายเซ็นแนบท้ายความเห็นจากที่กำหนดไว้จาก (ส่วนเมนูสมาชิก > แก้ไขข้อมูล)
- แนบไฟล์ : สำหรับส่งไฟล์แนบ ถ้าเป็นภาพจะแสดงได้ทันทีแต่ไฟล์ประเภทอื่นๆจะเป็นลิงค์สำหรับดาวน์โหลด (สามารถตั้งค่าจาก "ส่วนควบคุมระบบ ตั้งค่าเว็บไซต์ > ตั้งค่าเว็บบอร์ด" กำหนดประเภทและขนาดไฟล์)
- ปุ่มแสดงตัวอย่าง :  สำหรับทดลองแสดงผลของข้อความ (แนบไฟล์ไม่สามารถแสดงได้)
- ปุ่มส่ง ส่งความคิดเห็น


 ส่วนควบคุมเว็บบอร์ด
 สำหรับเว็บบอร์ดในส่วนผู้ควบคุมจะแสดงรายการกระดานข่าวที่มีอยู่ ค่าพื้นฐาน WebPack-Fusion กำหนดไว้เพียงกระดานหลักเพียงอันเดียวสำหรับเว็บไซต์พื้นฐานทั่วไป แต่ถ้าผู้ใช้บริการท่านใดต้องการแบ่งหลายกระดานข่าว ก็สามารถเพิ่มได้จากส่วนนี้ แต่ต้องนำไฟล์ไปแทนที่ไฟล์ในโฟลเดอร์ forum/index.php โดยติดต่อขอที่ทีมงานเพื่อให้จัดการให้

และมีส่วนใช้งาน สำหรับเพิ่มผู้ดูแลกระดานข่าว เพื่อช่วยในการดูแลรายการกระทู้ต่างๆได้ทั่วถึงมากขึ้น 
หน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com