เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  สร้างเนื้อหาง่ายๆกับ WYSIWYG
  ในส่วนสำหรับสร้างข้อมูลของบทความ เนื้อหา ข่าวสาร หน้ากำหนดเองและข้อความทักทาย ของ WebPack-Fusion  ได้ติดตั้งตัวช่วยสร้างข้อมูลแบบ  What You See Is What You Get  (WYSIWYG) "เห็นอย่างไรได้อย่างนั้น" ที่จะช่วยให้การสร้างหน้าข้อมูลได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น เพราะสามารถจัดการรูปแบบการนำเสนอได้หลากหลาย ทั้งรูปแบบสีสัน ภาพประกอบ  สามารถจัดวางองค์ประกอบต่างๆได้ตามต้องการ
มีส่วนใช้งานต่างๆเป็นภาษาไทยทำให้สะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้นโดยเรียกใช้งานผ่านไอคอน ดังนี้ 
ตัด : ตัดวัตถุหรือข้อความที่เลือก
   คัดลอก : คัดลอกวัตถุหรือข้อความที่เลือก
  วาง : วางวัตถุหรือข้อความลงใน
เลิกทำ : ยกเลิกคำสั่งก่อนหน้านี้
ทำซ้ำ : ทำตามคำสั่งต่อไป
  ตัวหนา :  กำหนดข้อความที่เลือกให้มีความหนา
ตัวเอียง : กำหนดข้อความที่เลือกให้เอียง (ภาษาไทยจะมีปัญหากับตัวเอียงควรหลีกเลี่ยง อ่านยาก)
ขีดเส้นใต้ :  กำหนดข้อความที่เลือกให้มีเส้นใต้
ชิดซ้าย  : กำหนดวัตถุให้ชิดซ้าย
กึ่งกลาง :  กำหนดวัตถุให้อยู่กึ่งกลาง
ชิดขวา :  กำหนดวัตถุให้ชิดขวา
จัดเต็มหน้า :  กำหนดจัดข้อความเต็มหน้า (แสดงผลกับภาษาไทยไม่ได้)
สัญลักษณ์หัวข้อย่อยเรียงลำดับ :  สร้างหัวข้อเป็นลำดับ 1 2 3 4 ให้เมื่อขึ้นบรรทัดใหม่
สัญลักษณ์หัวข้อย่อย  :  สร้างสัญลักษณ์หัวข้อให้อัตโนมัติ
ไฮเปอร์ลิงค์ : สร้างลิงค์เชื่อมโยงไปยังที่ตั้ง Url ต่างๆ
คุณสมบัติรูปภาพ ใช้ได้เมื่อเลือกภาพในส่วนงาน สำหรับกำหนดเปลี่ยนอแลงค่าต่างๆของภาพ เช่น ขนาด การจัดวาง หรือเส้นขอบ เป็นต้น
เส้นแบ่งบรรทัด : ใส่เส้นคั่นเนื้อหา


ส่วนควบคุมตาราง สำหรับใช้ตารางเพื่อนำเสนอข้อมูลให้เป็นระเบียบ หรือกำหนดโครงสร้างหน้าข้อมูลให้เป็นไปตามตำแหน่ง  มีส่วนใช้งานคือ
สร้างตาราง : สร้างตารางใหม่ มีตัวเลือกคือ
  
 - แถว : กำหนดจำนวนแถวของตาราง
 - คอลัมน์  : กำหนดคอลัมน์ตาราง
 - CSS คลาส : เรียกใช้คำสั่งจาก Css สำหรับตางราง (ไม่ได้กำหนดไว้)
 - ความกว้าง : กำหนดความกว้างของตารางเลือกเป็น เปอร์เซ็นต์ (%) หรือพิกเซลล์ (px)
 - ความสูง : กำหนดความสูงของตาราง
 - Cell padding ความห่างเส้นเซลล์ตาราง
 - Cell spacing กำหนดความห่างของขอบเซลล์ตาราง

 - สีพื้นหลัง กำหนดสีพื้นหลังของตาราง (แต่ละเซลล์สามารถกำหนดได้อิสระดูส่วนถัดไป)
 - ภาพพื้นหลัง นำเข้าภาพทำเป็นพื้นหลังตาราง
 - ปุ่มตกลง สร้างตารางตามค่าที่กำหนด
 

คุณสมบัติตาราง : ปรับเปลี่ยนค่าของตารางที่เลือก

คุณสมบัติเซลล์  : กำหนดคุณสมบัติของเซลล์ที่เลือก เช่น ความกว้าง สีพื้น การจัดวางวัตถุในเซลล์ บน ล่าง ซ้าย กลาง ขวา กำหนดสีหรือภาพพื้นเซลล์
แทรกแถว : เพิ่มแถวในตาราง
แทรกคอลัมน์ : เพิ่มคอลัมน์ในตาราง
ลบคอลัมน์ : ลบลบคอลัมน์ที่เลือกทิ้ง
ลบแถว :  ลบแถวที่เลือกทิ้ง
รวมเซลล์ทางด้านขวา :  รวมเซลล์ที่เลือกกับเซลล์ทางด้านขวา
รวมเซลล์ด้านล่าง  : รวมเซลล์ที่เลือกกับเซลล์ด้านล่างแนวตั้ง
  แบ่งเซลล์ทางแนวนอน-แนวตั้ง :  สำหระบแบ่งเซลล์ที่เลือกเพิ่มในแนวนอนและตั้ง


รูปแบบอักษร : เปลี่ยนรูปแบบข้อความที่เลือกให้เป็นฟอนต์ที่ต้องการ กำหนดไว้ 3 ฟอนต์ที่แสดงผลภาษาไทยได้ดีคือ Verdana, MS Sans Serif, Tahoma

ขนาด : กำหนดขนาดข้อความที่เลือก ข้อสังเกตุแต่ละฟอนต์แสดงผลภาษาไทยขนาดต่างๆแตกต่างกัน  ให้ใช้การทดลองแสดงผลเป็นหลัก

สีตัวอักษร : เลือกสีให้ข้อความที่เลือก

สีพื้นหลัง : เลือกสีพื้นหลังให้ข้อความที่เลือก
HTML cleanup (ยกเลิกสไตล์) : ยกเลิกรูปแบบต่างๆที่กำหนดไว้ เช่น สี ขนาดข้อความ การจัดวาง เพื่อเริ่มรูปแบบใหม่
แบ่งหน้า : แทรกคำสั่งแบ่งหน้า |--PAGEBREAK-- | เพื่อแบ่งข้อมูลเป็นหน้าๆเวลาแสดงผล  กำหนดได้เท่าที่ต้องการ (เฉพาะส่วนสร้างบทความและเนื้อหา)
สลับโหมดการทำงาน : ระหว่างหนาออกแบบปกติ กลับโหมดแสดงคำสั่ง HTML หากต้องการปรับแต่งหรือถนัดในการปก้ไขคำสั่งผ่าน HTML ก็สลับใช้งานได้

ปุ่มทดลองแสดงผล สำหรับทดลองแสดงผลการออกแบบ
ปุ่มบันทึก บันทึกข้อมูลเก็บเข้าระบบ
หน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com