เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  เปลี่ยน พื้นหลัง
 

พื้นหลัง ส่วนใช้งานเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นหลัง ให้เหมาะสมกับเว็บไซต์ ด้วยภาพส่วนตัวหรือจากตัวอย่างที่ระบบเตรียมไว้ โดยเข้าใช้งานจาก  ควบคุมระบบ > รูปแบบสีสัน > พื้นหลัง
พื้นหลัง ส่วนส่งภาพกำหนดเป็นพื้นหลัง
ส่งภาพจากเครื่องคุณนำมาเป็นพื้นหลัง 
คลิกปุ่ม Browse..  เพื่อเลือกไฟล์
คลิก ส่งภาพ  บันทึกไฟล์เป็นพื้นหลัง
คลิก ยกเลิก เพื่อยกเลิกการตั้งค่าพื้นหลัง

แสดงตัวอย่าง   แสดงรายการภาพพื้นหลังที่ระบบมีไว้ สามารถเลือกโดยคลิกที่ภาพ และคลิก บันทึก ด้านล่าง
หน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com