เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  การสำรองข้อมูลเว็บไซต์
 

การสำรองข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้บริการโฮสควรทำอยู่เป็นประจำ ถึงแม้ทางผู้ให้บริการเองจะมีการสำรองข้อมูลอยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้วก็ตาม แต่ถ้าหากข้อมูลบนเซิฟเวอร์สุญหายไม่ว่ากรณีใด ทางผู้ให้บริการจะนำไฟล์สำรองล่าสุดกลับมาใช้งาน แต่ก็ไม่อาจรับประกันว่าจะสามารถนำกลับมาได้สมบูรณ์ ผู้ใช้บริการจึงควรทำการสำรองข้อมูลเว็บไซต์ของตนเอง อยู่เป็นประจำ เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยสามารถจัดทำได้ด้วยตนเอง โดยมีวิธีการดังนี้

การสำรองข้อมูลบนโฮส (Create Backups)

เข้าไปที่ระบบควบคุมโฮส  (DirectAdmin)
http://www.yourdomain.com:2222

เข้าไปที่หัวข้อ Create/Restore Backups

ในหน้าตั้งค่าจะมีรายการให้เลือกสำรอง เช่น
- Website Data ข้อมูลไฟล์ต่างบนของเว็บไซต์ และโดเมนเนมย่อย (Subdomain)
- E-Mail ข้อมูลตั้งค่าระบบอีเมล์
- Ftp ข้อมูลการตั้งค่าใช้งาน FTP
- Databases ส่วนฐานข้อมูลทั้งหมด

สามารถเลือกเฉพาะรายการที่ต้องการสำรอง หรือเลือกทั้งหมด
จากนั้นคลิก  Create  Backups

รอระบบทำงานสักครู่ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์
เมื่อสำเร็จ ไฟล์สำรองจากถูกแสดงไว้ที่รายการ แสดงชื่อไฟล์ตามวัน เดือนปี ของไฟล์ที่สำรอง  ด้านล่าง
เพื่อพร้อมกลับนำมาใช้งาน หรือดาวน์โหลดมาเก็บสำรองไว้บนเครื่อง

โดยไฟล์จะอยู่ในโฟลเดอร์ backups  ใช้พื้นที่ของโฮสในการจัดเก็บ
สามารถเข้าถึงผ่าน FTP เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ หรือส่งไฟล์มาเก็บไว้เพื่อนำกลับมาใช้งานได้เช่นกัน


การเรียกคือค่าไฟล์ (Restore Backups)

ในกรณีต้องการนำไฟล์ที่สำรองนำกลับมาใช้งาน ทำได้โดย
เข้าไปที่หัวข้อ Create/Restore Backups

ในหน้าใช้งานด้านล่าง  ส่วน Select a File to Restore
จะแสดงรายการไฟล์ที่สำรองเก็บไว้  ในกรณีเก็บไว้บนเครื่องก็สามารถส่งไฟล์ขึ้นไปเก็บไว้บนโอสผ่านส่วน FILE MANAGER หรือ FTP
โดยนำไปใส่ในโฟลเดอร์ backups

เลือกไฟล์ที่ต้องการนำกลับมาใช้งาน แล้วคลิก Select  Restore Option
เพื่อกำหนดการเรียกคืนข้อมูล เช่นเดียวกับตอนสำรองขอมูล  ซึ่งสามารถเลือกว่าจะนำข้อมูลส่วนไหนกลับมาใช้งานได้ตามต้องการ
จากนั้นคลิก  Restore  Select Items

ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดระบบจะขึ้นข้อความ Restore Complete! เป็นการเสร็จสิ้นการนำไฟล์สำรองกลับมาใช้งาน

หน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com