เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  จัดการอัลบั้มภาพ
 

อัลบั้มภาพ  จัดการอัลบั้มภาพ
เข้าตั้งค่าใช้งานจาก ควบคุมระบบ > ควบคุมเนื้อหา  > อัลบั้มภาพ 


ส่วน เพิ่มอัลบั้ม   เพิ่มอัลบั้มภาพใหม่
หัวข้อ  กำหนดชื่ออัลบั้มภาพ
รายละเอียด: กรอกรายละเอียดอัลบั้ม 
ภาพย่อ:  เลือกภาพประจำอัลบั้ม

  เพิ่มภาพในอัลบั้ม ในส่วนรายการ อัลบั้มภาพขณะนี้ จะแสดงรายการอัลบั้มภาพในขณะนี้ 
คลิกที่ภาพประจำอัลบั้ม เพื่อเข้าเพิ่มภาพในอัลบั้มที่ต้องการ  

 
ส่วน เพิ่มภาพ สำหรับเพิ่มภาพใหม่ 
หัวข้อ  กำหนดชื่อภาพ
รายละเอียด: กรอกรายละเอียดภาพ 
เรียงลำดับ: กำหนดการเรียงภาพในอับลั้ม
ภาพ:  เลือกภาพที่ต้องการเพิ่ม

 ส่วน ภาพขณะนี้  สำหรับจัดการแก้ไขภาพในอัลบั้ม
แก้ไข เข้าแก้ไขภาพ
ลบ ลบภาพ

 
หน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com