เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  เปิด-ปิด เปลี่ยนตำแหน่งโมดูล แสดงผลหน้าเว็บ
 

การเปิด-ปิด หรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งการแสดงผลในหน้าร้านค้า

สามารถเข้าตั้งค่าได้จาก เมนู
โมดูล-การชำระ  > โมดูลหน้าจัดการแสดงรายการโมดูลต่างๆ ที่มีในระบบขณะนั้น ประกอบด้วย

ชื่อโมดูล ชื่อเรียกใช้งานโมดูล
ตำแหน่ง ตำแหน่ง การแสดงผล  ซ้าย-ขวา
สถานะ  สถานะการเรียกใช้งาน คือ ทำงานและไม่ทำงาน
เรียง   ลำดับการแสดงผล
จัดการ  ส่วนจัดการ ติดตั้ง ยกเลิก และแก้ไขการตั้งค่า

เลือกปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ จากนั้นคลิก  บันทึก
หน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com