เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  เพิ่มหมวดหมู่สินค้า
 

ส่วนในการเพิ่มหมวดหมู่ สินค้าเรียกใช้งานได้จาก เมนู
หมวดหมู่-สินค้า > หมวดหมู่


จะมีแสดงรายการหมวดหมู่สินค้าในร้าน และปุ่มเรียกใช้งาน  คือ
เพิ่ม สำหรับเพิ่มหมวดหมู่ใหม่
ลบ ลบหมวดหมู่ที่เลือกจากรายการ


เพิ่มหมวดหมู่ คลิกที่ปุ่ม  เพิ่ม  มีส่วนกรอกข้อมูลต่างๆดังนี้


 แท็ป ทั่วไป กำหนดรายละเอียดต่างๆ
ชื่อหมวดหมู่: กำหนดชื่อหมวดหมู่
SEO คีย์เวิรด: ใส่ คำ เพื่อให้เสิร์ชเอ็นจิ้นเก็บ ช่วยในการค้นหาเกี่ยวกับหมวดหมู่สินค้าได้ดียิ่งขึ้น
รายละเอียด Meta Tag: กรอกรายละเอียดแนะนำร้านค้า แสดงในส่วน คำสั่ง meta  description เพื่อแนะนำสินค้าบนเสิร์ชเอ็นจิ้น
รายละเอียด: กำหนดรายละเอียดหมวดหมู่

 แท็ป ข้อมูล กรอกรายละเอียดกำหนดค่าเพิ่มเติม
หมวดหมู่ย่อย:  สำหรับกำหนดหมวดหมู่ เป็นหมวดหมู่หลัก เลือก --ว่าง-- ในกรณีต้องการกำหนดเป็นหมวดย่อย เลือกหมวดหมู่หลักได้ตามต้องการ
ภาพ:   เลือกภาพสำหรับหมวดหมู่ คลิก Browse... เลือกไฟล์ภาพบนเครื่อง
เรียงลำดับ  กำหนดลำดับการแสดงหมวดหมู่


กำหนดค่าต่างๆเรียบร้อย คลิกบันทึก
หน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com