เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  เปลี่ยนเท็มเพลต โลโก้ ข้อความต้อนรับ
 

การปรับเปลี่ยนเท็มเพลต โลโก้ และข้อความต้อนรับ  เรียกใช้งานได้จากเมนู
ผู้ดูแลระบบ > ตั้งค่าระบบ >  ตั้งค่าหลัก
เท็มเพลต
แท็ปร้านค้า ส่วน เท็มเพลต เลือกรูปแบบเท็มเพลตที่ต้องการเรียกใช้งาน จะมีภาพตัวอย่าง จากนั้น คลิกบันทึก

ข้อความต้อนรับ 
แท็ปร้านค้า
ส่วน ข้อความต้อนรับ กรอกข้อความต้อนรับและตกแต่งได้ตามต้องการ   จากนั้น คลิกบันทึก

โลโก้ 
แท็ปภาพ
ส่วน โลโก้  คลิก Browse.. เลือกภาพโลโก้บนเครื่องจากนั้น คลิกบันทึก หน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com