เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  ขายสินค้า : ส่วนควบคุมขายสินค้า
 

การเข้าจัดการระบบขายสินค้า ในระบบเว็บสำเร็จรูป มีวิธีการคือ
เข้าไปที่ ส่วนผู้ควบคุม >ควบคุมเนื้อหา > ขายสินค้า

จะพบไอคอนสำหรับเข้าจัดการคือ


จัดการหมวดหมู่-รายการสินค้า  จัดการหมวดหมู่  แก้ไขหรือเพิ่มรายการสินค้าต่างๆ
รายการสั่งซื้อ   รายการสั่งซื้อที่มีเข้ามาจากลูกค้า
ตั้งค่าร้านค้า  ตั้งค่าการใช้งานส่วนต่างๆในร้าน เช่น  ชื่อ-ที่อยู่ อีเมล์ร้านค้า  และส่วนลดร้านค้า
ตั้งค่าจัดส่งสินค้า กำหนดตั้งค่าการจัดส่งสินค้าของร้าน
ตั้งค่าการชำระเงิน  ตั้งค่ารูปแบบการรับชำระ
ตั้งค่าจำนวนสินค้า & ภาพ  ตั้งค่าจำนวนการแสดงรายการสินค้าและตั้งค่าภาพสินค้า
หน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com