เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  SAM Broadcaster ส่วนใช้งานโปรแกรม
 

เข้าเปิดโปรแกรมจากเมนู
start >   All  Programs   SAM Broadcaster คลิก SAM Broadcaster

ในหน้าโปรแกรมครั้งแรกเวอร์ชั่นทดลองใช้ จะแสดงหน้าต่าง แจ้งการลงเบียน คลิกปิดหน้าต่างแจ้งเตือน

ในหน้าต่างโปรแกรมจะพบส่วนใช้งานต่างๆ



1. เมนูคำสั่งด้านบน สำหรับเลือกตั้งค่าเรียกใช้งานส่วนต่างๆ
2.แท็ปเมนูบาร์ ช่วยเลือกใช้งานคำสั่งต่างๆ ได้รวดเร็ว
3. หน้าต่างวินโดวส์พื้นที่ใช้งานในส่วน  Desktop A  ต่างๆประกอบด้วย
Deck A และ Deck B ส่วนเล่นเพลง 2 หน้าต่าง  สลับการเล่นเพลงต่อเนื่อง
Voice FX ส่วนควบคุมปรับระดับเสียง เพลงและเสียงดีเจ   เมื่อต้องการเปิดเพลงพร้อมพูด เปลี่ยน   Mic Off เป็น On เมื่อต้องการพูดกด Pass to Talk ค้างไว้จนกว่าจะพูดเสร็จแล้วจึงปล่อย หากต้องการพูดตลอดให้คลิก Lock talk
Playlist สร้างรายการเพลง
Queue หน้าต่างรายการเพลง ที่พร้อมเปิดต่อเนื่อง
History แสดงรายการเพลงที่เปิดแล้ว
Sound FX เสียงเอ็ฟเฟ็กประกอบการจัด
Volume ส่วนปรับระดับเสียงโดยรวม
Clock แสดงเวลา



4. หน้าต่างวินโดวส์พื้นที่ใช้งานในส่วน  Desktop B  ต่างๆประกอบด้วย
Statistic relays  แสดง Server ที่เราเปิดหรือต้องการเช็คจำนวนคนเข้าฟัง
Statistic Relays Graph  แสดงสถานะกราฟจาก เป็นผลมาจาก Statistic Relays
Encoders ใช้การตั้งค่าการยิงสัญญาณไปยังเซิฟเวอร์ เพื่อถ่ายทอดสัญญาณ โดยสามารถตั้งค่าได้หลายสถานี  อ่านบทความจากบทความ
Event log  บันทึกรายการการใช้งาน ต่างๆ


5. หน้าต่างวินโดวส์พื้นที่ใช้งานในส่วน  Desktop C  เป็นหน้าต่างการทำงาน ต่างๆ  ซึ่งสามารถปรับหน้าต่างเปิดปิด การทำงานแต่ละส่วนได้อิสระตามความถนัดการใช้งานจากเมนู คำสั่งด้านบน Window

 




หน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com