เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  เริ่มต้นเว็บโปรแกรมมิ่ง
 

จากการ นำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ท์เพิ่มความนิยมอย่างรวดเร็ว การพัฒนารูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การนำเสนอข้อมูลสำหรับใช้งานด้านต่างๆจึงเป็นสิ่งสำคัญขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งการนำเสนอข้อมูลโดย HTML ที่มี
ข้อจำกัดเฉพาะรูปแบบข้อความและรูปภาพเท่านั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีการพัฒนารูปแบบการทำงานใหม่ๆ
หรือนำรูปแบบการทำงานที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้งานผ่านเว็บไซต์กันหลากหลายมากยิ่งขึ้น ตามจุดประสงค์
หรือรูปแบบการทำงานที่ต้องการโดยเฉพาะการนำภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาใช้งานกับเว็บซึ่งเป็น
เทคนิคที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะสามารถนำมาใช้งานได้หลากหลาย ในรูปแบบ"เว็บโปรแกรมมิ่ง"
ภายใต้มาตฐานและการทำงานที่ต่างกันตามขีดความสามารถของแต่ละภาษา ซึ่งมีการพัฒนาออกมามากมาย
ตัวอย่างเช่น ASP ,PHP ,Perl ,JSP,CFML แต่ละภาษาที่กล่าวมามีการใช้งานอย่างแพร่หลายและหาข้อมูล
ศึกษาที่เป็นภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตพอสมควร การจะเลือกใช้ภาษาใดคงขึ้นอยู่กับผู้ใช้เอง ว่ามีความรู้หรือ
เข้าใจเกี่ยวกับภาษาใดอยู่ รวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆและรูปแบบการนำไปใช้งาน

ในแต่ละภาษาจะมีการทำงานคล้ายกันคือ "Server Side Script" คือทำงานและประมวลผลที่เครื่องผู้ให้บริการ
ซึ่งติดตั้งตัวแปลภาษาที่เข้าใจคำสั่งของสคริปต์นั้นๆ แล้วแสดงผลการทำงานมายังผู้ใช้ทางเว็บบราวเซอร์อีกที
จึงมีการประมวลผลใหม่ทุกครั้งที่สคริปต์ทำงาน เครื่องผู้ให้บริการจะทำงานหนักเป็นพิเศษ ผู้ให้บริการพื้นที่ทำเว็บฟรีส่วนใหญ่จึงไม่รองรับการ ทำงานในลักษณะนี้

 ข้อสังเกตุ สำหรับผู้เริ่มต้นคงเป็นการประยุกต์นำไปใช้ในเว็บโดยทั่วไป เช่น กระดานข่าว (webborad) ,
ระบบข่าวสาร(News), บทความและเนื้อหา, สมุดเยี่ยมชม(Guestbook) ,ตรวจนับ สถิติ ซึ่งทุกภาษาสามารถ
ทำงานได้เช่นกัน โดยจะเลือกภาษาใดอยู่กับความต้องการเบื้องต้นที่จะให้ข้อสังเกตุดังนี้
 
PHP เป็นภาษาที่พัฒนาในรูปแบบ"เปิด(open-source)" ส่วนประกอบหลักๆจึงมีให้เลือกใช้งานได้ฟรีไม่มี
ค่าใช้จ่าย ทั้งตัวแปลภาษา ฐานข้อมูลและส่วนจัดการ มีฟรีสคริปต์สำเร็จรูปตามประเภทการใช้งานให้เลือกใช้
มากมาย  ทำงานได้ทั้งวินโดวส์และระบบปฏิบัติการเปิดอย่างUnix หรือ Linux หาเซิฟเวอร์ทดสอบสคริปต์
ได้ไม่ยาก  รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเช่าเซิฟเวอร์ในกรณีต้องการมีเว็บอย่างถาวรก็ไม่สูง

ASP เป็นภาษาที่มีความสามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีต่างๆของผู้พัฒนาได้หลากหลายซึ่งก็คือไมโครซอฟท์
และมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง แต่ก็ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายในหลายส่วน เช่น ตัวแปลภาษา
รวมอยู่ในระบบปฏิบัติการ ตัวฐานข้อมูลที่นิยมใช้งานเช่น Access, MSsql ทำงานได้ดีบนระบบปฏิบัติการ
วินโดวส์เท่านั้น
 
Perl เป็นภาษาที่พัฒนามาจากระบบเปิดเช่นกัน ส่วนประกอบต่างๆจึงหาใช้งานได้ฟรี มีรูปแบบการเขียน
และการใช้งานสคริปต์ค่อนข้างซับซ้อนสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษามาก่อน

 
หน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com