เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  กำหนดสิทธิเข้าใช้ไฟล์ CHMOD
 

การ CHMOD (change mode)  คือการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์บนเครื่องผู้ให้บริการ
เพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งานจากเจ้าของไฟล์และบุคคลอื่นๆโดยแบ่งระดับการเข้าใช้งานแตกต่างกันไปคือ

Owner (เจ้าของ)
Group (กลุ่มผู้ใช้ระดับเดียวกับเจ้าของเป็นผู้กำหนด)
World (ผู้ใช้อื่นๆ)


ตามค่าพื้นฐานดังนี้คือ

0 = ไม่สามารถอ่าน เขียน หรือประมวลผลได้
1 =  ประมวลผลได้  > Execute
2 =  เขียนได้ > Write
3 =  ประมวลผล และ เขียนได้ (1+2)
4 =  อ่านได้ > Read
5 = อ่าน และ ประมวลผลได้   (4+1)
6 = อ่าน และ เขียนได้  (4+2)
7 =  อ่าน เขียน  และ ประมวลผลได้  (4+2+1)

ตัวอย่างเช่น  775
เลขแรก = Owner  ตั้งค่าเป็น 7 คือ  เจ้าของสามารถ  อ่าน เขียน  และ ประมวลผลได้ (4+2+1)
เลขสอง  = Group  ตั้งค่าเป็น 7 คือ กลุ่มผู้ใช้สามารถ  อ่าน เขียน  และ ประมวลผลได้เช่นกัน (4+2+1)
เลขสาม  = World  ตั้งค่าเป็น 5 คือ  ผู้ใช้อื่นๆสามารถอ่าน และประมวลผลได้ (4+1) 


 
ขั้นตอนกำหนด CHMOD
การ CHMOD ให้ไฟล์หรือโฟลเดอร์บนเครื่องผู้ให้บริการสามารถทำได้ 2 วิธีคือ

1.มีระบบควบคุมหลัก (Control Panel )  ส่วน File Manager

2.โปรแกรม FTP
โปรแกรม FTP ทุกโปรแกรมจะมีส่วนใช้งานสำหรับ CHMOD ให้ไฟล์ ด้วยส่วนใช้งานแตกต่างกันไป
โดยหลักก็คือ คลิกที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ หาคำสั่ง  CHMOD ใส่ค่า เช่น 777 หรือ 775  ได้ตามต้องการคลิกไฟล์-โฟลเดอร์ที่ต้องการกำหนดสิทธิ


กำหนดค่าได้ตามต้องการ
หน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com